Frågor om fiber och tjänster

Vad är fiber?

Fiber (fiberoptik) består av ljus via optiska fiber. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring idag. Varje fiberanslutning inom området får en egen unik fibertråd från fastigheten in till växeln i Höör. Du behöver alltså inte dela kapaciteten med andra i området, vilket är fallet i mobiltelefonnätet såväl som i kopparnätet.

Vad är Öppet Fibernät?

Zitius erbjuder Öppet Fibernät, vilket betyder att alla tjänsteoperatörer som vill kan erbjuda sina tjänster till oss via fibernätet. Det ger slutkunden frihet att välja bland olika varumärken.

Vilken bandbredd kan jag få?

Zitius erbjuder hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Vad du får beror på vilken leverantör och tjänst du väljer. Prestanda på din dator och/eller router påverkar också.


Frågor om avtal

Jag har inte svenskt personnummer. Kan jag få bredband via fiber?

Vid beställning av fiberanslutning anges det organisationsnummer som Skatteverket har tilldelat dig.

När det gäller beställning av tjänster, så gäller olika rutiner beroende på leverantör. Nedan finns information från 4 tjänsteleverantörer (enligt uppgift per tel. mars 2016). På Qmarket/Skåne hittar du fler tjänsteleverantörer.

Telia: Ta med köpekontrakt, legitimation och organisationsnummer till en Teliabutik. Teliabutiken lägger upp din beställning och skickar information som visar att du är ägare till fastigheten till Telia för godkännande och ev. kreditprövning. Därefter aktiveras tjänsten. Du kan inte själv beställa bredbandstjänster via internet.

T3: Det går bra att beställa tjänster via telefon eller internet. Man får betala ordinarie pris 6 mån i förskott. Man kan även koppla upp datorn via fiberuttaget och kommer då till Qmarkets portal för beställning.

Boxer och Bredbandsbolaget: Det går inte att teckna avtal om svenskt personnummer saknas. Beställning måste ske via person med svenskt personnummer eller via någon föreningen som tecknar avtal.

Kan jag ångra mig?

Ångerrätt gäller i 14 dagar efter att du har lämnat in undertecknad beställning av Fiberanslutning och fått en bekräftelse från Fibergruppen. Läs mer på Konsumentverket.


Frågor om grävning och installation

Hur går det till med grävning på tomten?

Fibergruppen följer de krav som Skanova har ställt, se www.oppenfiber.se – Installera fiber för mer information. Fastighetsägaren ansvarar för eventuella ledningar till hus, uthus, trädgårdsbelysning eller liknande.

Om jag gräver själv blir det billigare då?

Nej, det blir det inte. Fibergruppen har ett schablonpris som gäller för alla fastigheter inom området oavsett typ av tomt.

Hur går installationen till?

Fibergruppen står för hela installationen, se Fibergruppen - Anvisning Villainstallation. Vid förberedande hembesök går man gemensamt igenom var fiberjack och Mediaomvandlare ska placeras. Fastighetsägare håller med ritningar över hus och tomt, och ansvarar för att det finns eluttag i anslutning till installationen.


Skicka gärna in frågor via mail, så vi försöka svara eller slussa frågorna vidare till de som kan.