Vad kostar fiberanslutning?

Priset för en fiberanslutning vid beställning i projektfasen är 19 900 kr inkl moms (18 900 kr efter ROT-avdrag). Rot-avdraget beräknas till 30% av 2 000 kr.

Fibergruppen fakturerar:

  • 5 000 kr när schaktarbetet påbörjas i området
  • 5 000 kr när inomhusinstallationen i fastigheten är klar
  • Slutbetalning 30 dgr efter att installationen är färdigställd


Anslutningskostnaden är engångsavgift.

I priset ingår:

  • Grävning på tomten, återställning (förutom ytskiktet)
  • Fiberdragning in i huset, fiberjack och installation av kundplacerad utrustning


Anslutning i efterhand kostar minst 35 000 kr.

Finansiering av Fiberanslutning

Fiberanslutningen faktureras enligt ovan. Fibergruppen erbjuder inte lånefinansierat köp. Eftersom fiberanslutning höjer värdet på fastigheten, kan ett alternativ vara att belåna fastigheten.

Månadsavgift för tjänster

Månadsavgift tillkommer för bredband, telefoni och TV beroende på vad du vill ha tillgång till och vilken operatör du väljer. För själva fiberanslutningen betalar du inget utöver den engångsavgift som Fibergruppen fakturerar enligt ovan.

Villkor och tidplan för fibernät i området

Avtalet gäller fastigheter inom området Bokehall – Bokeslund. Den yttre gränsen är definierad av Fibergruppen och framgår av avtalet, se Beställning av fiberanslutning (pdf).
Fibergruppen planerar att påbörja arbetet inom två månader efter att anslutningsgraden för området uppnås, som lägst 84st fastigheter.
Om vi uppnår anslutningsgraden senast 2016-03-01 så finns det möjlighet att vi har fiber inkopplat redan under 2016.