Trivselregler


Fartbegränsning

Rekommenderad hastighet inom hela området är max 30 km/tim.


Parkering

Bilar parkerade på vägarna ställer till stora problem för snöröjning, grusning, hyvling m.m. Varje fastighetsägare skall ordna parkering för den egna bilen på tomten. Befintliga parkeringsplatser (markerade på områdeskartorna) är avsedda för gäster.


Grenröjning

Varje fastighetsägare uppmanas att såga av utstickande grenar och plocka bort ris utanför sin egen fastighet.


Nedskräpning

Det förekommer tyvärr att skräp slängs in på annans mark eller på föreningens mark, vilket inte är tillåtet. Löv, ris och skrot skall tas om hand av respektive fastighetsägare.


Gräsröjning

Vägkanterna röjs en gång om året. Fastighetsägare uppmanas att hålla i ordning utanför sin egen fastighet.


Postlådeställningar

Brevlådor skall sitta på av föreningen anvisad plats (enl. uppgift från posten). Brevlådan får vara max 35 cm bred och 17 cm djup. Lockets ovankant skall vara ca 3 cm över brädans överkant. Brevlådan skall vara försedd med namn och adress.


Hundägare

För allas trivsel uppmanas hundägare att plocka upp efter sina hundar. Se till att hunden/hundarna inte står och skäller, speciellt tidigt på morgonen....