Adressändring

Föreningarna skickar fakturor och annan information till den som står som kontaktperson i föreningens register över fastigheter och fastighetsägare. Var vänlig meddela eventuell adressändring, försäljning eller ändring av kontaktperson till föreningarna.
Vid försäljning av fastighet behövs följande information:

  • Köparens/köparnas namn, adress och personnummer
  • Säljarens nya adress och telefonnummer
  • Datum för överlåtelsen
  • Om vatten finns inkopplat, behövs en slutavläsning av vattenmätaren.