Bredband via fiber

2017 - Mars


2017-03-31


Status


Bokehall har fortfarande ingen kontakt med omvärlden.

Enligt projektledaren är felet lokaliserat till Telestationen. Åtgärd är inplanerad på måndag den 3 april. Om allt går enligt plan så ska alla som har fiberbox installerad bli uppkopplade då. Men vi kan inte lova något eftersom tidplanen för fiberkillarna är tight.

Omgrävning på två tomter är inplanerad på måndag. Dessa kommer därefter att kontaktas för bokning av inomhusinstallation och blir alltså inte klara på måndag.

2017-03-23


Status 2017-03-23 kl 15:00


Så här långt har det kommit in 12 felanmälningar där anslutning inte fungerar, samtliga från Bokehall. Till detta kommer 2 som ska grävas om innan inkoppling, samt 3 som väntar på inkoppling av annan orsak.

Det är viktigt att ni fortsätter skicka in felanmälningar så snart som möjligt. Detta eftersom man måste samordna jobbet med Datanetworks, Zitius m.fl. i ett uppsamlingsheat.

Vi har daglig kontakt med Projektledaren och informerar löpande om utvecklingen.

2017-03-21


Statusrapport


Nu är fiberinkoppling på gång. Fiberkillarna håller på att koppla in den sista switchen på Telestationen.

En blå lampa (Power) har stått och blinkat ända sedan inomhusinstallationen gjordes. Nu lyser den med fast, blått sken.

I några fall men inte hos alla har FX-lampan fram tills idag lyst med rött, fast sken. Nu lyser den med blinkande, grönt sken.

Kopplar man in datorn på valfri port, slussas man vidare till kundportalen Zmarket.


En del felkopplingar får man räkna med. Även om du inte har beställt tjänster, så bör du koppla in datorn och testa att du kommer vidare till kundportalen Zmarket.


Kontakta Fibergruppenkontakt@fibergruppen.se och gör en felanmälan om du inte har fått anslutning i morgon kväll. Skicka kopia till styrelsen så hjälper vi till att trycka på.


Ett uppsamlingsheat kommer att göras inom någon vecka för att fånga upp eventuella felkopplingar. Detta gäller även ni som ännu inte fått inomhusinstallationen utförd.

2017-03-13


Statusrapport


Driftsättning på Telestationen: Enligt projektledaren finns nu våra switchar och kablage tillgängliga. Fiberkillarna från Datanetworks kommer ner på onsdag denna vecka och ska då jobba med inkoppling på Telestationen. Därmed finns förhoppningar om att de flesta på området ska få anslutning till omvärlden under torsdag-fredag 16-17 mars.

Några fall av felkoppling får man räkna med, men fiberkillarna ska finnas i närkommunen och kunna rycka in vid behov. Dessutom finns det fortfarande några som inte har inomhusinstallation, och i några fall ska omgrävning göras. Ni som ännu inte fått inomhusinstallation, ta kontakt med Fibergruppen och påtala att delbetalning 2 inte betalas.

Förseningar i projektet har förorsakat en hel del missnöje och frustration från flera håll, vilket är fullt förståeligt. Till viss del beror det på förväntningar om att fiber skulle vara inkopplat redan under 2016. Med facit i hand kan vi konstatera att det har varit en hel del strul i projektet, såsom brist på personella resurser, projektledare som flyttades till större projekt, raketen som körde fast under riksväg 23, utrustning på avvägar, fakturor som skickades ut för tidigt osv.

Listan kan göras lång och detta är inga ursäkter. Men det ska också sägas att information gick ut till alla i samband med informationsmötet (se Inbjudan…) att ”om vi uppnår uppsatt mål senast 1 mars 2016, så finns det möjlighet att vi har fiber inkopplat redan under 2016”. Fibergruppen har också skickat ut information (se brev…..) att om inget oförutsett inträffar beräknas alla anslutna fastigheter ha fått uppkopplingssignal senast December 2016.

Nu blev det inte så och projektet är ännu inte i hamn. Men vi håller tummarna för att uppkoppling ska ske under veckan.

2017-03-02


Statusrapport


På Zmarket anges nu aktivering tidigast 2017-03-15. Datum är dock osäkert då aktivering beror på när de saknade kablarna levereras och kopplas in på Telestationen. Fibergruppen är klar med sin del och väntar på tredje part. Enstaka fastigheter återstår dock.

Angående fakturan: Enligt avtal ska Fibergruppen fakturera en delbetalning på 5.000 kr när schaktarbetet påbörjas, sedan 5.000 kr när inomhusinstallationen är genomförd samt slutbetalning 30 dagar efter det att Fibergruppen har färdigställt hela installationen.

Anledningen till att Fibergruppen skickade ut slutfaktura med förfallodag 2017-03-23 var att man bedömde att hela installationen skulle vara klar vid tidpunkten för fakturering, och därmed att faktura för inomhusinstallation och anslutning sammanföll i tiden.

Fibergruppen ber om ursäkt för de problem som uppkommit och har sagt till kunder som klagat att anslutning beräknas vara klar under mars månad och att man därför kan vänta med betalning av fakturan till 2017-04-30. Jag, Gunnar Jönsson, har också fått klartecken per telefon att gå ut med denna information till våra medlemmar.

Om ytterligare förseningar inträffar kommer jag att ta upp frågan igen. Men det står er fritt att själva kontakta Fibergruppen för mer information.

Andra erbjudanden om fiber:
Fiberrådgivaren Zmarket har gått ut med ett massutskick om Fiber till alla i Höör med erbjudande om ett billigare pris på fiberanslutning, nu 19 900 kr. Även IP Only har skickat ut erbjudande om fiberanslutning. Dessa erbjudande gäller inte oss som redan har avtal med Fibergruppen och är bara att kasta.

2017-03-01


Statusrapport


Nätet är öppet nu enligt Zitius kundtjänst, så det är bara att beställa tjänster. Har dock inte fått detta bekräftat från Fibergruppens projektledare ännu.

Vad gäller fakturan, så har Fibergruppen ringt och bett om ursäkt för misstaget. Styrelsen har skickat över information till Fibergruppen och väntar på svar. Betala inte fakturan, uppdatering följer.


Update: Ny rapport 2017-03-01 16:01

Kundtjänst på Zitius har fel. Nätet är fortfarande inte i drift. Kabel mellan oss och omvärlden saknas fortfarande.

2017 - Feb


2017-02-24


Statusrapport


Betala inte faktura från Fibergruppen - ännu. Fibergruppen har skickat ut slutfaktura för fiberanslutning trots att vi ännu inte har en fungerande uppkoppling. Jag, Gunnar Jönsson, har varit i kontakt med Fibergruppen och påtalat att detta inte är enligt det avtal vi har ingått. Ärendet ligger nu hos Fibergruppen och jag kommer att följa upp detta i nästa vecka.

Arbetet på Telestationen är fortfarande inte klart. Det saknas kablar som ska knyta ihop vår switch med omvärlden, och kommunikationen mellan ansvariga parter är något ansträngd. Jag har idag kontaktat ansvarig Nätaffärsutvecklare på Skanova och rapporterat om strulet i projektet. Min kontakt på Skanova lovade att omgående kontakta inblandade parter och trycka på för att lösa problemet.

Röd lampa på mediaomvandlaren betyder inte att portarna ut i världen är öppna, men det är en bit på väg.

På Zmarket har Zitius har angett aktivering tidigast 1 mars. I dagsläget vet vi inte när anslutning till omvärlden kommer att fungera. Projektledaren kommer att göra allt han kan för att ha personella resurser på plats så fort de saknade kablarna har levererats och trycka på för att Zitius ska ”släppa på” så fort jobbet är klart.

En del efterarbete får vi räkna med, som felkopplade fiberanslutningar och liknande. DataNetworks är bokade för att fixa till detta och även att koppla in de fastigheter på området som ännu inte är inkopplade (enligt uppgift 7 st).

2017-02-14


Statusrapport


Arbetet på Telestationen drar ut på tiden. Enligt uppgift från projektledaren idag är planen att det tekniskt sett ska vara klart på tisdag den 21 februari. Fiberinstallatörer ska då ha avslutat sitt arbete. Det kan vara någon enstaka kund kvar som blir uppkopplad i efterhand.

På Zmarket.se är det nu möjligt att skriva in sin lokala adress (adress i Bokeslund eller Bokehall) och beställa tjänster, med reservationen att ”Tjänster aktiveras dock tidigast 2017-03-01”.

Varför Zmarket/Zitius går ut med detta är oklart. Fibergruppen har möte med Skanova idag och kommer då också att lyfta frågan.

Zitius är vår kommunikationsoperatör som ska lysa upp fibern. Tjänster kan inte aktiveras innan Ziitus har aktiverat fibernätet i vårt område.

2017-02-10


Statusrapport


Under den gångna veckan kom ryssvintern och en halv meter snö täcker nu hela området. SMHI gick ut med Klass 1 varning, skolbussar ställdes in och det var allmänt kaos i omgivningen.

Stamfibern är svetsad och klar. Kundinstallationer har gjorts enligt tidplan. Tidbokning kommer att ske under veckan för kundinstallation på resterande tomter.

Tomtgrävning och fiberblåsning utfördes på de sista tomterna 6-7 februari, i sista stund innan snön kom.

Som förvarnat ligger arbetet på Telestationen efter tidsschemat. Här är flera parter inblandade. På grund av miss i kommunikationen mellan Fibergruppen, Skanova och Zitius och deras olika underentreprenörer så blir jobbet försenat ytterligare en vecka. På telestationen är ansvaret uppdelat så var och en kopplar upp sina delar.

Torsdag-fredag den 16-17 februari ska det enligt plan vara uppkopplat och klart på Telestationen. Konfiguration och inmätning sker från telestationen. Ett krav är att mediekonvertern i hemmet är inkopplad på elnätet. När FX-lampan lyser är uppkoppling klar.

Fiberkillarna från DataNetworks är tillgängliga en tid därefter för att fixa eventuella felkopplingar, de sista kundinstallationerna och andra problem.

Installation

Exempel på kundinstallation.

2017 - Jan


2017-01-28


Statusrapport


DataNetworks har fått uppdraget att blåsa ut fiber och göra kundinstallationer. Fiberinstallatörerna jobbar i olika team alla dagar i veckan 8-21. För intresserade finns mer information om DataNetworks på deras hemsida http://datanetworks.se.

Stamfiber är utblåst till området och fibersvetsning pågår vid FOSer för att koppla ihop stamfibern med kundfibern.

Grävteamet är bokat för att förhoppningsvis göra klart tomtgrävning vecka 5. Tidsbokning är igång och de första kundinstallationerna är inplanerade i början av vecka 5.

Normalt ska man vara uppkopplad och klar efter att kundinstallationen är gjord, men eftersom arbetet på Telestationen ligger efter tidsschemat så kan det dröja någon vecka innan uppkopplingen fungerar.

Vad händer sen?


Efter kundinstallation kan man själv se om uppkopplingen fungerar. När mediaomvandlaren försöker koppla upp sig blinkar lamporna, när lampan för uppkoppling lyser är fiberanslutning mot internet klar.

http://qmarket.se/privat/kundservice finns mer information att hämta för den intresserade. På fliken ”Guider” finns bilder på utrustning och tillhörande manual att ladda hem. Dock vet vi ännu inte vilken typ av mediaomvandlare som installeras hos oss.

När mediaomvandlaren är uppkopplad mot internet kan man koppla in en dator via nätverkskabel och dirigeras då till http://skane.qmarket.se/privat där man kan välja tjänster och teckna abonnemang.

För den som föredrar att prata med en människa för råd och beställning, ring Bredbandrådgivaren, se http://skane.qmarket.se/privat/hjalp-att-bestalla

Mer information om fiber finns på Telias hemsida https://www.oppenfiber.se/anslut/villa/fragor-och-svar
Här finns Instruktionsfilmer för hushåll anslutna till Telias fibernät. Zitius kan ha annan mediaomvandlare, men principen är densamma. Klicka på "Kom igång" och se Instruktionsfilmer för att koppla in router och andra enheter. Se också tips för bättre WIFI.

2017-01-26


Stamfiber


Infart

Stamfiber är framdragen till Conny's infart. Detektivarbete pågår för att komma vidare till Bokeslund och Bokehall.

Blåsning

2017-01-17


Denna vecka pågår fiberblåsning i området.


fiberbil

Fiber blåses från FOSer på området ut till alla fastigheter som är färdiggrävda. Detta moment sker utan fastighetsägarens medverkan. Inkoppling i huset sker vid senare tillfälle efter tidsbokning.

minigräv

Grävteamet har anlänt med en nätt liten maskin för tomtgrävning, men fick vända hem igen. Maskinen lämpar sig inte för våra grusvägar eller stenrika tomter. Flera veckors kyla och tjäle gör att det kan dröja innan resterande tomter grävs.2017-01-13


Fibergruppen har nu fått ihop all matning från stationen och kan komma vidare. Avtal är skrivet med företag som ansvarar för fiberblåsning, fibersvetsning och installation i hemmet. Tidplan för fortsatt arbete som den ser ut idag:

Vecka 3 - Projekteringsarbete, rita skarvschema, FOSlister och annat som tekniker behöver i sitt arbete.
Resterande tomtgrävning är inplanerad under veckan.

Vecka 4 - Blåsning av fiber, ut till området (Fibertekniker kan även dyka upp i området vecka 3).
Parallellt med detta sker tidsbokning av kunder.

Vecka 5 och 6 - Planerad inkoppling hos kund. De kunder som inte har möjlighet att vara hemma under denna period kommer att bokas upp på en och samma dag vid ett senare tillfälle så att det blir helt klart i området.

Fiber 2017-01-03


Schaktning vid 23:an är klar och fiberslangen ihopkopplad fram till vårt område. Nu väntar vi på fiberblåsarna och de sista tomtgrävningarna.


vägarbete

2016 - Dec


Fiber 2016-12-21


Ny tidplan för fiber

Tryckning under väg 23 påbörjades enligt plan den 9 december, men väl där stötte man på problem. Raketen var nästan igenom när den körde fast under vägen. Arbetet fick avbrytas och hålen fylldes igen med slangar och allt under jord.
Den planerade schaktningen längs 23:an kommer i stället att ske under mellandagarna och man kommer då samtidigt att försöka få loss raketen och få igenom slangarna.
Grävning på skolgården vid Jeppaskolan är gjord och fiberrör är framdraget till ”rätt” sida av väg 13.
Fiberblåsning kommer att bokas i direkt anslutning till färdigställande av schaktningen längs 23:an.
Fibergruppen har påbörjat att ringa runt för att boka tid för tomtprojektering på resterande 8 tomter för grävning.
Tidsbokning kommer att göras för att dra in fiberrör i fastighet och samtidigt koppla upp fiberanslutning. Men först måste problemen vid 23:an lösas.

Fiber 2016-12-09


Fiberjobb pågår vid 23:an

vägarbete

Idag har arbetet med tryckning under väg 23 påbörjats. Schaktning av den sista sträckan från Höör fram till Södra Rörumsvägen slutförs vecka 50.

fiberrör

Genom anslutning av Fiberröret vid 23:an ska vi då ha en kanalisation hela vägen från Bokehall-Bokeslund in till Telestationen i Höör.
Därefter kan fiberblåsning påbörjas. Tidplanen för detta är osäker, eftersom tillgången på duktigt folk för fiberblåsning är begränsad.
Tomtgrävning på resterande tomter har påbörjats, men det återstår fortfarande några stycken.
Fibergruppen har lovat uppkoppling innan årsskiftet, men som det ser ut just nu lär det snarare bli våren 2017.

Fiber 2016-12-03


Fiberprojektet går nu in i slutfasen vilket innebär:

Fibergruppen sätter stopp för beställning enligt nuvarande avtal. Totalt 93 avtal ingår i denna etapp.
Tomtgrävning färdigställs på resterande tomter.
Schaktning längs 23:an och vidare in till stationen i Höör.
Fiberblåsning av stamnätet från Höör och inom området.
Alla som beställt fiber kontaktas för tidsbokning av installation av teknisk utrustning i hemmet samt uppkoppling.
Fibergruppen lovar att alla ska vara uppkopplade innan årsskiftet.
Fastighetsägare som önskar beställa fiberanslutning ombedes kontakta Zitius för offert.

2016 - Okt


Fiber


Kristoffer Nilsson, regionansvarig, är ny projektledare för vårt område. Felicia som har gjort ett bra jobb här jobbar nu med andra projekt för Fibergruppen. Schaktning längs 23:an ska utföras av Akea, då PN Gräv har fullt upp med fiberprojekt inne i Höör. Nästa steg är att blåsa ut fiber i området, samt utföra arbete från stationen inne i Höör ut till 23:an. Brev med information inför tidsbokning för installation i hemmet kommer att skickas ut till alla som beställt fiber. Tomtgrävning återstår för ett fåtal tomter. Förseningar kan inträffa, men planen är att fiber ska vara inkopplat innan årsskiftet.

Det är fortfarande möjligt att beställa fiberanslutning enligt tidigare erbjudande.

Inte alla fick brevet som fibergruppen skickade ut, en kopia finns här.

2016 - Aug


Statusrapport om Fiber


Schaktning på området och fram till 23:an är i stort sett klar. PN Gräv ska utföra arbete från stationen inne i Höör och längs 23:an fram till S Rörumsvägen. Tidplan för detta är ännu inte klar. Nästa steg är att blåsa ut fiber i området. Mer information om tidplan kommer när entreprenör är bokad. Ängen på Bokeslund är reserverad året ut som uppställningsplats för maskiner, arbetsbod, fibermaterial etc.

Det är fortfarande möjligt att beställa fiberanslutning enligt tidigare erbjudande.

2016 - Maj


2016-05-09


Grävningen inne på området är i full gång och vissa fastigheter har redan fått rör för fiber nedgrävt ända fram till huset. Tänk på att det är mycket viktigt att du kan redogöra för PN GRÄV var kablar är dragna inne på din tomt. Detta gör du enklast genom att beställa en kabelutsättning på www.ledningskollen.se. En förfrågan skickas då till alla företag som uppgett att de kan ha kablar inne på tomten. Antingen svarar de att de inte har några på din tomt, eller så kommer de ut och markerar med färg vad de är. Hittills har Kraftringen markerat sina ledningar med blå färg och Telia med orange.

2016 - April


2016-04-22


Fiber – grävning på tomten
PN GRÄV AB Bromölla är underentreprenör till Fibergruppen. De kommer att påbörja grävning och kabeldragning på tomterna den 25 april. Arbetet pågår under hela maj månad.
Vet du inte var el/teleledningar finns på tomten, beställ kabelutsättning på www.ledningskollen.se omgående.
Emil från PN GRÄV kontaktar er för att boka in personligt besök för tomtprojektering.
Ta fram ritning över tomt och byggnad där fiberjack ska installeras. Eluttag ska finnas i anslutning till plats där Mediaomvandlare placeras.
Mer information om installation av Fiber finns på www.bokehall.se

Valborgmässbål hålls på Folkes Äng på Bokeslundsvägen) i vanlig ordning. Efter Valborgsmäss får inget ris läggas på ängen så länge Fibergruppen är kvar på området.
Från den 2 maj och året ut kommer ängen att användas som uppställningsplats för maskiner, arbetsbod, fibermaterial etc.

2016-04-07


Förtydligande om el/teleledningar på den egna tomten:
Fibergruppen ansvarar för att kolla upp el/teleledningar fram till tomtgränsen. Fastighetsägare ansvarar för att ta reda på var el/teleledningar går från tomtgränsen fram till huset, liksom ledningar till uthus, trädgårdsbelysning, jordvärme och dylikt. Även dränering på tomten ska markeras där grävning ska ske.
Vet du inte var el/teleledningar på tomten går kan du beställa kabelutsättning på www.ledningskollen.se

2016 - Mars


2016-03-02


För information om hur installation i fastigheten går till, se Fibergruppen - Anvisning Villainstallation. Observera att Fibergruppen utför hela installationen. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns eluttag i anslutning till platsen där installation ska ske. Du bör redan nu tänka igenom var fiberjack och mediaomvandlare kan placeras, och plocka fram ritning över tomt och byggnad med nödvändig information för anslutning och installation. Fibergruppen kollar upp el/teleledningar fram till tomtgränsen, men du ansvarar själv för eventuella ledningar till hus, uthus, trädgårdsbelysning eller liknande. Vid personligt besök dokumenteras överenskommelsen mellan Fibergruppen och fastighetsägaren. Installationen genomförs sedan enligt den dokumentation som gjorts upp.

2016 - Februari


2016-02-24


Nu är det klart! Fibergruppen har idag hämtat de avtal som lämnats in så här långt och kommer att påbörja grovprojektering. Mer information om tidplan och vem som ska utföra arbetet väntas i nästa vecka. Troligtvis kommer man att göra grävning på tomten först, för att sedan ansluta till stamnätet i samband med grävning i vägen. Fibergruppen kommer att kontakta er om tid för personligt besök under våren. Vi vill uppmana er att redan nu tänka igenom önskemål om placering av fiberjack och grävning på tomten. På www.oppenfiber.se - Installera fiber kan du få tips om hur det går till. Men tänk på att vi har Fibergruppen och Zitius som leverantör, inte Telia.

Har du bestämt dig för fiber, men ännu inte skickat in undertecknat avtal?

Gör det snarast, så att Fibergruppen har rätt underlag för projektering.

Har du ännu inte bestämt dig?

Ring Bredbandsrådgivaren 08-578 804 44 och få personlig hjälp att hitta rätt tjänsteleverantör och tjänster som passar dig. Eller prata med dina grannar som redan har satt sig in i frågan och tagit beslut. Fibergruppen bestämmer hur länge anslutning är möjligt, men senast 4 veckor innan driftsättning i telestationen stängs möjligheten. Även om du inte ser ett behov av fiber idag kan det vara idé att koppla in fastigheten för framtida bruk, speciellt om du tror att du kommer att sälja ditt hus inom 2-5 år.

Efteranslutning:

Fibergruppens uppdrag är att enbart dra fram rör och fiber till de fastigheter som har beställt anslutning nu. Väntetid och kostnad för efteranslutning är osäker. När väl Fibergruppen är klara och lämnat området kan det dröja flera år innan efteranslutning kan bli aktuellt och det blir väldigt dyrt.

2015 - December


2015-12-13


Erfarenhet från Informationsmötet visar att vi måste förenkla sättet för fastighetsägare att beställa fiberanslutning.
Beställningsblankett för Fiberanslutning har nu skickats ut till alla fastighetsägare. Fyll i blanketten och skicka in den till vägföreningen, så lägger vi upp beställningen på Fibertillalla.
Många har haft synpunkter på blankettens utformning. Viktigast är att fylla i kolumnen för Fastighetsägare/Faktureringsadress, komplettera med lokal gatuadress, Epost-adress och telefonnummer där man kan nås för att boka tid för personligt besök. Underskrift av samtliga delägare.
Det har börjat komma in en del intresseanmälningar och påskrivna avtal, men vi behöver många fler för att uppnå anslutningsgraden. I skrivande stund har vi fått in 34 Intresseanmälningar varav 19 undertecknade avtal. Vi behöver 84st undertecknade avtal för start av byggnation.

2015-12-01


Informationsmöte om Fiber hölls på Älvkullen. Intresset för fiber är stort just nu och 46 personer kom till mötet. Presentationer från mötet finns på sidan Dokument och länkar.
Från Höörs kommun fanns Hans Magnusson, IT-strateg och Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef på plats för att berätta och svara på frågor om pågående och planerad fiberutbyggnad i Höörs kommun. Hans Magnusson ska jobba dels för utbyggnad i tätorter genom samverkansavtalet med TeliaSonera och dels för fiberutbyggnad på landsbygden genom att bistå fiberföreningar i deras arbete.

Erik Larsson, projektledare för Fibergruppen presenterade Fibergruppen och Zitius. Erik håller i pågående fiberutbyggnad i Örtoftabygden och kommer inom kort att starta upp utbyggnad även i Hurva. Billinge-Stockamöllan kan bli nästa projekt, när de har uppnått anslutningsgraden.
Erik beskrev i stora drag hur utbyggnaden går till. Markavtal ska tas fram, dels för grävning i vägen och dels individuella markavtal med enskilda fastighetsägare. När grävning har kommit halvvägs påbörjas fibrering, dvs olika arbetsmoment går omlott och färdigställs efterhand.
Grävning på tomt görs på ca 30-40 cm djup. Fibergruppen ringer upp och bokar möte med fastighetsägare för tomtprojektering. Ledningskollen anlitas för att märka ut el/telekablar, men fastighetsägare ansvara själva för kablar man lagt på eget bevåg, t.ex. el till uthus.
Fibergruppen gör grovåterställning, medan fastighetsägare står för återställning av ytskiktet (se Allmänna Villkor). Mätning görs innan driftsättning.

Zitius är TeliaSoneras kommunikationsoperatör för landsbygd och arbetar kontinuerligt med att knyta till sig tjänsteoperatörer. Enligt Zitius själva den enda aktör med alla varumärken i sitt erbjudande. När fiber är utbyggt i vårt område kommer vi att ha tillgång till hela utbudet som finns på Qmarket/Skåne. Qmarket/Skåne kommer att uppdateras under första kvartalet 2016.
Anslutningskostnaden diskuterades. Priset i vårt område är baserat på en grovprojektering och är i linje med priset inne i byn. Det man kan förhandla om är antalet fastigheter som krävs för att starta byggnation. Enligt Hans Magnusson tar TeliaSonera 19.900kr inom tätort i hela Sverige. På landsbygden vet man aldrig vad det kostar, t.ex. i SödraFrosta där Hans är involverad i ett byanät kostar anslutning ca 50.000 kr om man inte får EU-bidrag. Kommunen subventionerar inget. I vårt område sker byggnation på kommersiella grunder (inga EU-bidrag).

2015 - November


2015-11-16


Erik Larsson från Fibergruppen har besökt oss. Vi har gemensamt gått igenom förutsättningarna och gjort en rekognosering i fält för att hitta alternativa vägar att dra fibernät. Erik bedömer möjligheterna att anlägga fibernät i området som goda. Erik kommer på Informationsmötet den 1 december. Ett utmärkt tillfälle för alla att ställa frågor om det rent praktiska, t ex hur det går till att anlägga fibernätet och hur grävning på tomten utförs. Fibergruppen kommer nu att göra en grovprojektering i området för att se alternativa vägsträckningar och vilka grönytor som kan användas.

2015-11-16


Nu finns Fibergruppens Beställningsformulär och Allmänna Villkor på sidan Dokument och länkar för nerladdning. Första avtalet är påskrivet och registrerat.

2015-11-03


Fibermöte med Skanova, Zitius och Fibergruppen
Mötesdeltagare:

Gunnar Jönsson, Bente Jönsson och Johan Hallin från Bokehalls Samfällighetsförening. Tomas Avenborg från Skanova, Peter Wikstrand från Zitius, Jonas Bergstrand från Fibergruppen samt Hans Magnusson, IT-strateg Höörs kommun. Fibergruppen presenterade förslag på utbyggnad av fiber i Bokeslund och Bokehall. Zitius erbjuder Öppet fibernät. Kunden väljer mellan olika tjänsteleverantörer och deras utbud på qmarket.se. Området definieras till att inkludera samtliga fastigheter i Bokehalls Samfällighetsförening, samt 6 fastigheter längs Södra Rörumsvägen. Fibergruppen återkommer med förslag på Avtal. Mötet resulterade i att samarbetet fortsätter.