Styelselsen

Styrelserna väljs av föreningsstämmorna. En styrelse består av fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna nedan sitter i styrelserna för båda föreningarna, Bokehalls Samfällighet resp. Halla Vattenförsörjning Ek. för.

  • Johan Hallin - Ordförande 072 – 221 38 20
  • Johan Hallqvist - Styrelseledamot, Sekreterare
  • Johan Syréhn - Kassör
  • Mikael Svensson - Vägansvarig 070 - 842 47 36
  • Bengt Persson - Styrelseledamot
  • Anders Johansson - Suppleant
  • Marcus Sommer - Suppleant
  • Alice Sonesson Persson – Suppleant