Kontaktinformation

Halla Vattenförsörjning Ek. för.

Bokeslundsvägen 14
243 93 HÖÖR
styrelsen @halla-bokehall.se

Avläsning av vatten

vatten @halla-bokehall.se

Bokehalls Samfällighetsförening

Bokeslundsvägen 14
243 93 HÖÖR
styrelsen @halla-bokehall.se

Websidan

För frågor och åsikter angående websidan, vänligen eposta webbansvarig@bokehall.se

Det finns även en brevlåda för interna meddelanden på pumphuset vid första brevlådeställningen på Bokeslundsvägen. Vid varje brevlådeställning inom området finns anslagstavlor. Viktig information, t.ex. kallelse till stämmor, sätts upp på anslagstavlorna eller läggs ut på anslagstavlan på föreningarnas hemsida. För kontakt med styrelsemedlemmar, se styrelsen.