Om området


Föreningarna

Bokeslund och Bokehall är två fritidsområden belägna i lugnt och naturskönt område, med cykelavstånd till Höörs centrum och nära till vandringsleder.
För fastigheter inom Bokeslund och Bokehall tillhörande Höör Fogdaröd Ga:3 har bildats två föreningar som har hand om underhåll av områdena. Fogdaröd Ga:3 omfattar 155 fastigheter, varav 115 bebos av åretruntboende, 26 är fritidshus och 14 är obebyggda tomter.
Bokehalls Samfällighetsförening ansvarar för skötsel av vägar och grönområden inom Fogdaröd Ga:3. Medlemskap i föreningen är obligatoriskt.
Halla Vattenförsörjning ansvarar för vattennätet som förser medlemmar med vatten från Höörs kommun. Medlemskap i föreningen är frivilligt, men endast medlemmar får tillgång till vattnet....